Nieuwsbrief 2018-13

Nieuwsbrief 2018-13

Geachte leden,

Eindejaar schieting = zondag 16 en 23 december 18, 13:00hr, Men heeft geen munitie noch wapens nodig J

Eindejaar verlof, SAZ GESLOTEN !!! van maandag 24 december tot en met zaterdag 05 januari 2019, SAZ terug open op zondag 06/01/19

Nieuwjaars receptie = zondag 27 januari 2019

Lidgelden 2019,
Het lidgeld blijft zoals voordien zijnde €200,- Dit verwacht ik VOOR 15 december 2018 op onze rekening BE87 7380 2196 8094 MET vermelding van : Lidgeld – Naam, Voornaam – lidnummer (v/d SAZ badge) Verder verwacht ik van ALLE leden vanaf nu tot rond nieuwjaar terug een recent BGGZ (596.1-5) OF een kopij van jullie SSL (Recto-Verso)

**************************

 • Aangaande de verzekering, ondanks de geruchten molen vanuit een bepaalde fed******,  blijven we gewoon bij de verzekering via de federatie (FROS), tot 2018 hadden onze leden een Premium verzekering, ik heb geopteerd om jullie vanaf 2019 de Premium Plus verzekering te geven, dit kost de club €3,5 meer per lid doch zal niet worden aangerekend aan de leden. Wie interesse heeft wat dit allemaal inhoud = zie website FROS
   
 • Nieuwe leden en leden die er één of meerdere jaren niet meer bij ons aangesloten waren en dewelke lidgelden storten ZONDER contact name met het bestuur…. Weet dat het bestuur beslist wie er lid wordt en wie niet. Dus eerst contact opnemen of men lid kan worden of niet.
   
 • Hantering en Schietproeven, vanaf heden worden er H&S proeven afgenomen in naam van FROS, dit houdt enkele veranderingen in, zijnde:
  - Deelname kost €12,- voor één of meerdere proeven, theoretische proef is gratis.
  - BE ID is noodzakelijk voor de inschrijving, geen BE ID is geen deelname.
  - Voorinschrijvingen momenteel enkel via papier in de club, later terug de mogelijkheid om online in te schrijven.

  Voor de rest blijft het bij het zelfde, en iedereen blijft welkom dus ook van andere clubs/federatie(s).
   

 • Indien men een opmerking krijgt van een bestuurslid en/of een medewerker dan moet men dat niet in vraag stellen en opmerkingen terug geven.
   
 • Het gebruik van de 25 meterstand is ook beperkt in tijd (+- 60 minuten) en niet tot sluitens tijd zoals sommige mensen denken. Standaard heeft men een uur om zijn sport te beoefenen, indien er echter veel wachtende zijn dan kan de verantwoordelijke en/of een bestuurslid deze tijd inkorten gaande van - 15 minuten tot - 30 minuten afhankelijk van de aantal wachtende, Gastschutters (geen leden) hebben vanaf heden zo wie zo maar maximum 45 minuten.

Met vriendelijke groet.

André Hoogewys
     Voorzitter