Over Schietstand aan Zee

Schietstand aan Zee beschikt over één van de modernste schietstanden van Vlaanderen. Deze schietstand omvat naast 10 volautomatische 25-meter banen ook een 100-meterstand met 8 banen. De verwarmde en volledig volgens Vlarem 2 erkende 25 meter stand is open op: zie rechterkolom.

Uw schietbeurten worden via uw clubbadge automatisch geregistreerd zodat U perfect op de hoogte blijft hoeveel schietbeurten U al hebt afgelegd om uw sportschutterslicentie in orde te houden.

De 100 meter stand is open voor alle kalibers tot en met 7.62 mm of .308 Winchester. Aan schutters of jagers onbekend aan de club kunnen gevraagd worden om een test af te leggen om hun schietvaardigheid te bewijzen. Van 20h00 tot 23h00 kan men op de 100 meter terecht met het karabijn .22 lr. Deze 100 meter is naast onze leden ook toegankelijk voor alle geweerschutters in het bezit van een geldige vergunning of jachtverlof mits het aanschaffen van een dagkaart. Leden kunnen banen op voorhand telefonisch reserveren op de 0486/25.57.32 (op maandag avond tussen 17:00hr en 19:00hr) zodat degenen die een eindje moeten rijden om tot in Oostende te komen zeker zijn van hun schietbaan op het door hun gereserveerde uur.

Het democratische lidgeld van 200 euro voor een gans jaar zorgt ervoor dat de vereniging toegankelijk is voor iedereen, alsook de interne clubcompetities en de spaarkas garanderen ervoor dat er een warme band heerst onder de leden.

Hopelijk mogen wij U verwelkomen in onze vereniging.