Schietstand aan Zee

😢 OPGELET 😒

LEDENSTOP

😒 OPGELET 😢

>>>>>> Nieuwe maatregeling aangaande de VSSL - SSL vanaf 01/02/2021 <<<<<<

Check Corona pagina

Nieuwsbrief 2021-02

Van 11 mei 2021

Geachte leden,

Er is goed nieuws en minder goed nieuws.

We beginnen met het minder goede nieuws, de clubs zijn terug open ENKEL voor schutters in het bezit van een DEFINITIEVE SPORTSCHUTTERS LICENTIE, geen Voorlopige en niet voor recreatieve schutters en of jagers.

Schiet niet op je club (club verantwoordelijke(n)) dit is opgelegd door de regering, zie dit niet als discriminerend doch als een proef project, als alles goed verloopt zal de club binnenkort dan wel volledig kunnen openen voor alle schutters.

Het goede nieuws.

De club zal openen op zaterdag 15/05/2021 om 09:00hr mits toepassing van de volgende maatregels:

Reserveren blijft verplicht, tijdens de openings uren via vaste telefoon van de club 059/70.09.93.

De schutters mogen één keer per week komen schieten (op de 25 meterstand OF op de 100 meter) zodanig dat elke schutter kan komen schieten.

De kantine blijft gesloten, er word niet verzameld in de kantine, binnenkomen, SSL klaar houden voor controle, SLL niet bij = NIET schieten, en SSL boekje (zelf op voorhand invullen en ter ondertekening voorleggen aan de verantwoordelijk), schieten, zelf Uw schiettafel ontsmetten, (in de supermarkt moet je dat ook zelf doen.... matt. ter beschikking in de stand), uitschrijven en wegwezen.

De coronamaatregels blijven van toepassing, dus VERPLICHT mondmasker, handen ontsmetten en voldoende afstand bewaren. In de schietstand blijft iedereen op zijn plaats, NIET samenhokken!

Wapens worden er NIET uitgeleend, er mag enkel met persoonlijke wapens geschoten worden.

Van het ventilatie bedieningspaneel blijft men af! de ventilatie MOET blijven aanstaan.

Gast schutters en schutters op dagpas worden NIET toegestaan.


Tabel openingsuren = zie website


Weet dat na de geruchten van ‘de schietstanden mogen openen’ er nog een hele mallemolen op gang is gekomen, we hebben pas vandaag officieel bevestiging bekomen van de federatie (na hun vergadering gisteren met Sport Vlaanderen en medewerkers van het kabinet van minister Weyts), en ook van de sportdienst stad Oostende. Overleg met het bestuur, medewerkers informeren en optrommelen…..

********************************************************************************


Hier is ook nog eens de tekst die Wapenunie heeft verspreid.


Schietstanden mogen open voor definitieve SSL houdersOp 7 mei 2021 werd een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd waarin de corona maatregelen nog eens worden aangepast. In het ministerieel besluit zelf staat er niets over de heropening van sportinfrastructuur en dus ook over de heropening van de schietstanden.


Op dezelfde dag werd om 21u15 een FAQ verspreid aan de lokale besturen en aan de pers. Ondertussen is de tekst hiervan ook gepubliceerd


In deze tekst is het volgende te lezen:

"Schietstanden blijven toegankelijk voor sportschutters voor het behalen van de verplichte schietbeurten in het kader van de vigerende regelgeving van de gemeenschappen betreffende het sportschieten."


Ondertussen is er verder overleg geweest tussen de federaties en Sport Vlaanderen. Er is daar overeengekomen dat de FAQ bindend is. Bijgevolg mogen de schietstanden gedeeltelijk terug open. Elke schietstand zal heel binnenkort wel de leden informeren over de juiste datum en de voorwaarden van heropening. Het spreekt voor zich dat de algemene corona maatregelen (afstand, ontsmetten, mondmaskers, ...) van toepassing blijven.


Enkel de houders van een DEFINITIEVE sportschutterslicentie mogen voorlopig de schietstanden bezoeken. Houders van een voorlopige sportschutterslicentie kunnen niet schieten vermits zij steeds moeten worden begeleid door een andere schutter. Dergelijke begeleiding is niet te organiseren rekening houdend met de corona maatregelen.


Deze gedeeltelijke heropening is goed nieuws voor wie een sportschutterslicentie heeft en al schietbeurten wil halen. Onder meer volgende personen kunnen nog niet naar de schietstand:

· houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen model 4 die geen houder zijn van een sportschutterslicentie;

· politie agenten die een toelating hebben om hun privé wapen te gebruiken maar geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentie

· houders van een jachtverlof die geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicenie

· houders van een Europese vuurwapenpas die geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentie

· houders van een aanstelling als jachtwachter die geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentie.

Met andere woorden en om elke onduidelijkheid te vermijden: ENKEL wie een definitieve sportschutterslicentie heeft, mag op de schietstand en dit uitsluitend om de vereiste schietbeurten te behalen. Het spreekt voor zich dat deze schietbeurten ook genoteerd dienen te worden in het sportschuttersboekje. Er kan door de houders geschoten worden met alle vergunningsplichtige vuurwapens die gebruikt mogen worden voor het beoefenen van een door de federaties aangeboden schietdiscipline zoals pistolen en revolvers in alle kalibers, karabijnen, geweren, ... Het is dus NIET zo dat enkel geschoten zou kunnen worden met de vuurwapens die voorhanden mogen worden gehouden via de sportschutterslicentie en geregistreerd werden via een formulier van overdracht model 9.


Interessant is ook nog dat deze voorlopige beperkte heropening van de schietstanden niet beschouwd als als een "heropening" voor de toepassing van de diverse corona overgangsregels voor het behalen van de schietbeurten. Meer info hierover vindt u op de sites van de federaties.


De vergunninghouders, jagers, politie agenten die privé met dienstwapen mogen schieten, jachtwachters en houders van een Europese Vuurwapenpas zullen nog even geduld moeten hebben tot de volledige heropening van de indoor sport activiteiten. U zal ongetwijfeld via de pers vernemen welke datum hiervoor vooropgesteld wordt door het overlegcomité.

Nico Demeyere

voorzitter Belgian Weapon Forum

ondervoorzitter Wapenunie

vennoot Armalex Advocaten


********************************************************************************

Verder nog het volgende:

Er is een ledenstop en die blijft van toepassing, zeker nu omdat:

a. Er geen onderricht mag gegeven worden.

b. We beperkt zijn qua mogelijkheden en dus onze voorkeur gaat naar onze bestaande leden om deze te bedienen.


Zodra de maatregels veranderen zal ik terug een nieuwsbrief versturen en onze website updaten.

Nogmaals het is niet het bestuur van de club maar de regering die de beslissingen neemt.Bedankt voor jullie begrip.

Met vriendelijke groet,

A. Hoogewys

Voorzitter


Kort NIEUWS

Indien U graag de nieuwsbrief ontvangt, kan U zich aanmelden via email met Naam, Voornaam en emailadres met vermelding nieuwsbrief, stuur deze email naar info@schietstand.be


Schietstand aan Zee vzw

Klokhofstraat 8

8400 Oostende

Tf : 059/70 09 93

SPAMinfo@schietstand.be

verwijder SPAM aub

BIC: KREBBEBB

IBAN: BE87 7380 2196 8094

RPR Oostende 0890 980 434
Laatst bijgewerkt op : 12/05/2021

Pagina : Nieuwsbrieven