Schietstand aan Zee

😢 OPGELET - LEDENSTOP - OPGELET 😒

COVID 19 pagina is de enige pagina die telt voor juni, juli en augustus, andere pagina/uurroosters tellen momenteel NIET

Vanaf 11/07/2020 verplicht mondmasker te dragen.

Als je zonder mondmasker naar SAZ komt, zullen we je temperatuur moeten meten!!!!PS, we hebben alleen rectale thermometers.....


********************************


Nieuwsbrief 2020-07 - Corona tijden

Even bijsturen en update bezorgen.

Op 03/07/2020 heeft de Vlaamse regering enkele uitzonderingsmaatregelen goedgekeurd i.v.m. ons de sportschutters dewelke in het bezit zijn van een VSSL of een SSL.

Communicatie BIS over de tijdelijke coronamaatregelen van toepassing op sommige (voorlopige) sportschutterslicenties

Door de coronamaatregelen werden tussen 14 maart 2020 en 8 juni 2020 alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden waren gesloten. Sinds 8 juni 2020 kunnen in het kader van de corona-exitstrategie indoorschietclubs opnieuw openen. Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen zoals social distancing, een maximale bezettingsgraad van 20 personen tot en met 30 juni en 50 personen vanaf 1 juli, is de capaciteit van de schietsportclubs evenwel beperkt. Het behalen van de vereiste van twaalf schietbeurten, gespreid over twee trimesters, blijkt ook bij de heropstart van de schietclubs, voor heel wat sportschutters niet haalbaar.

Op voorstel van Vlaams minister van sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 3 juli 2020 tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020.

1. De tijdelijke regeling voor de voorlopige sportschutterslicenties wordt gewijzigd en uitgebreid

De vorige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/3/2020 over de voorlopige sportschutterslicenties wordt opgeheven.


De nieuwe tijdelijke regeling is ruimer dan de vorige: de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met zes maanden. De spreiding van de schietbeurten over minstens twee trimesters is niet van toepassing op de houders van deze voorlopige sportschutterslicenties.

Voorlopige sportschutterslicentie die geldig waren op 14 maart 2020

· worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden

· geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

· wél 12 schietbeurten, gespreid over 12 dagen vereist

· tijdens de verlenging kan je in dat geval dus

o eventuele schietbeurten inhalen

o deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie

· Voorbeelden

o Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/9/2020

o Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/7/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 30/01/2021.

Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met jaarlijkse vervaldag (verjaardag eerste wapencategorie) in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

Definitieve sportschutterslicentie met jaarlijkse vervaldag in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

· kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, op voorwaarde de sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald, gespreid over 12 dagen

· geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.

Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

HANTERING & SCHIETPROEVEN

Op vrijdag 31/07/2020 om 1900 zal er een H&S sessie doorgaan in SAZ, gelieve U in te schrijven via hoogewijs@gmail.com , wat wil ik weten?

1. Naam, Voornaam, lidnummer SAZ & FROS

2. Welke categorieën U wenst te doen ABCD

3. Wenst U theorie te doen?

4. Start/eind datum van Uw VSSL

Aantal deelnames is beperkt! Voor de H&S sessie is mondmasker VERPLICHT

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Indien iemand een collega schutter/schutster kent die nog geen nieuwsbrieven ontvangt, geen internet heeft (om de website te bezoeken/lezen) gelieve deze persoon dan te verwittigen van onze laatste nieuwtjes, bedankt aan iedereen die aan de anderen ook denken.

In Juli & augustus blijven we verder werken met reservering dus enkel bellen naar het vast nummer 059/70.09.93 van de club TIJDENS de opening uren. Reserveringen enkel één week op voorhand, niet meer voor meerdere weken ver. Indien U (op reservering) komt schieten kan U ook een nieuwe reservering maken ter plaatse.

Kantine blijft gesloten, dus geen bezoekers en/of gastschutters.

Te nemen maatregelen:

Voor zij die een reservering vast hebben, denk eraan:

1. Breng eigen balpen/stylo mee

2. Eigen wasknijpers of iets dergelijke om jullie ciebel te bevestigen

3. Eigen oorbescherming

4. Mondmasker (aangeraden)

5. Eigen wapens, onze wapens worden enkel uitgegeven aan mensen waarvan we zeker zijn dat ze er GEEN hebben (we moeten die dan steeds ontsmetten en nazien)

6. Gepast geld aub zodat we niet moeten wisselen etc

UURROOSTER VOOR DE MAAND JULI & AUGUSTUS

UURROOSTER 25 Meterstand:

(woensdag, donderdag, vrijdag)

17:00 – 17:30

17:45 – 18:15

18:30 – 19:00

19:15 – 19:45

20:00 – 20:30

20:45 – 21:15

UURROOSTER 100 Meterstand:

(woensdag, donderdag, vrijdag)

17:00 – 17:45

18:00 – 18:45

19:00 – 19:45

20:00 – 20:45

21:00 – 21:45

UURROOSTER 25 Meterstand:

(zaterdag-zondag)

09:00 – 09:30

09:45 – 10:15

10:30 – 11:00

11:15 – 11:45

12:00 – 12:30

UURROOSTER 100 Meterstand:

(zaterdag-zondag)

09:00 – 09:45

10:00 – 10:45

11:00 – 11:45

12:00 – 12:45

Voor hen die de vorige nieuwsbrief niet ontvangen (gelezen) hebben de laatste brieven staan ook steeds op www.schietstand.be


En als laatst! Voor hen die geen geloof hechten aan de COVID 19 pandemie! Respecteer ons (de vrijwilligers) die het mogelijk maken dat jullie terug kunnen schieten als wij een mondmasker en/of andere bescherming dragen is dit omdat wij wel geloof hechten aan deze corona shit en wij ons (en onze familie) wensen te beschermen. Ja het is spijtig dat de kantine niet open is en ja het is spijtig dat jullie niet in de (lege) kantine mogen wachten, maar dat is nu eenmaal zo (de club mist reeds maanden de enige inkomsten maar het is wat het is.


Hopelijk tot binnenkort.

Mvg

André Hoogewys

Voorzitter


Kort NIEUWS

Indien U graag de nieuwsbrief ontvangt, kan U zich aanmelden via email met Naam, Voornaam en emailadres met vermelding nieuwsbrief, stuur deze email naar info@schietstand.be


Schietstand aan Zee vzw

Klokhofstraat 8

8400 Oostende

Tf : 059/70 09 93

SPAMinfo@schietstand.be

verwijder SPAM aub

BIC: KREBBEBB

IBAN: BE87 7380 2196 8094

RPR Oostende 0890 980 434

Laatst bijgewerkt op : 04/07/2020

Pagina : nieuwsbrieven